og-liten.gif (1403 bytes)

Vad vi gör och hur vi kan hjälpa Dig och Ditt företag

Vi kan hjälpa Dig att producera alla typer av trycksaker.
Tack vare vår gedigna kunskap, och som följd av vår avancerade utrustning, har vi kontroll över hela produktionskedjan, från idé till färdigt alster.
Vi kan också hjälpa Dig att ta fram presentationer på CD/DVD.
Kort sagt, slå oss en signal vad Du än behöver hjälp med. För det mesta kan vi hjälpa Dig med kort varsel, snabbt och till rätt pris.

Vi hjälper Dig med att:

• producera trycksaker, t.ex. tidningar, tidskrifter, broschyrer, brevpapper, kuvert, visitkort m.m.
• ta fram logotyper och företagsprofiler
• skanna dina fotografier, dior/negativ (även APS) och leverera på CD/DVD.
• producera presentationer på CD/DVD
• producera och administrera Din hemsida

Här följer en lista på några av våra uppdragsgivare:

Ekerhjulservice
Göteborgs Motorhistoriska Klubb
Motorcykelhistoriska Klubben
Racerhistoriska Klubben
• Riseberga-Färingtofta Hembygdsförening

Ladda hem ett provexemlar av någon av de tidskrifter vi framställer, sparade i Adobe Acrobat®-format:

FäRisten                Riseberga-Färingtofta Hembygdsförenings tidning
                              

MCHK-tidningen  Motorcykelhistoriska Klubbens tidning (4 nr/år)
                             
Rutflaggan             Racerhistoriska Klubbens tidning (5 nr/år)

Ladda ner Adobe Reader® gratis: Klicka här.