Kiki Berlin och Jan Borgfelt i deras M.G. TD Midget från 1952
© Kerstin Davidsson

kiki.jpg (20259 bytes)