og-liten.gif (1403 bytes)          

kiki-jan.jpg (24949 bytes) Så här ser jag ut, klicka på bilden

Jan Borgfelt
digitalfotografiker

1951      Föddes jag i Stockholm, Oscars församling.
1969      Sabbatsår från studierna, arbetade som elev hos fotograferna Sune Sundahl och Erich Conard.
1971      Studentexamen i Beskowska Skolan, Stockholm.
1971-72 Militärtjänst, fotograf på Marinstabens Fotodetalj i Stockholm.
1973      Frilansande fotograf på Törnbloms Annonsbyrå i Stockholm.
1974-75 Utbildning på Konstfacksskolans Fotografilinje i Stockholm.
1975      Startade jag firman Ögats Glädje.
1979      Gick firman ihop med Ögats Idé till Ögats Glädje & Idé AB.
1982      Flyttade firman, Jan Borgfelt och Kiki Berlin till Enebyberg.
1998      Flyttade Ögats Glädje & Idé AB, Jan Borgfelt och Kiki Berlin till Skåne.

Redan under studietiden och under militärtjänstgöringen arbetade jag som frilansfotograf.
Nu efter över 40 år inom fotografyrket har jag fått en stor kunskap inom mitt eget, och närliggande verksamhetsområden.
Jag var bland de första av mina samtida kolleger som skaffade mig ett eget färglabb, något jag idag har stor nytta av, då jag arbetar digitalt med färgbilder. Det man på 70- och 80-talet gjorde med färgfilter gör man idag digitalt bl.a. i programmet Photoshop, med större precision, snabbare och bättre.
I slutet av 80-talet började jag även arbeta med bilder digitalt, också det betydligt tidigare än många av mina kollegor.
Jag har skapat ett antal utbildningspresentationer, bl.a. i ämnena skannerteknik och avancerad bildbehandling, samt producerat hemsidor åt företag och organisationer.

Jag har idag en gedigen kunskap inom persondatorer och operativsystemet Windows, och har dessutom undervisat i div. program, såsom Adobe Photoshop, Microsoft Access och Microsoft PowerPoint.

Som en naturlig följd av min gedigna datorkunskap sköter jag även om datorsupport och installation av program och hårdvara hos flera av våra kunder. 
Dessutom administrerar jag ett antal av våra kunders hemsidor.

Min stora hobby är gammelbilar i allmänhet och M.G.-bilar i synnehet, samt vår storpudel Kimber.
Jag är efter 25 år som ledamot, sekreterare, ordförande och President nu Past President i The M.G. Car Club of Sweden.