Forestad.jpg (65621 bytes)

Så här ser gården ut från söder. Rönne å svämmar ofta över och då får vi en sjö framför gården.
© Jan Borgfelt