Här syns tydligt den 3-längade gården, med öppningen i söder mot Rönne å. Flygbilderna är tagna 
från en Tiger Moth, tillhörande Pär Cederqvist i Kolleberga. Vill Du se hur Tiger Mothen ser ut? 
Klicka då här.
    © Jan Borgfelt