Så här ser gården ut från luften. Från vänster: Loge, bostadshus, stall, garage och undantag. Rönne å 
gör en 90-gradersböj när den rinner förbi gården.   © Jan Borgfelt