og-liten.gif (1403 bytes)

Hur det hela började och var vi är idag.

Ögats Glädje, en firma med inriktning på fotografering och övriga fotoarbeten, startades 1975 av Jan Borgfelt. Firman låg i en lokal på Ängskärsgatan 5 i Stockholm. Lokalen innehöll en fotoateljé och svartvitt fotolabb, som snart utökades till ett komplett färglabb. Jan fotograferade allt, från Opelbilar till klockor.

Kiki Berlin slutade 1978 som anställd på annonsbyrå och startade firman Ögats Idé i en lokal bredvid Ögats Glädje på Ängskärsgatan. Kiki hade då arbetat i ca 8 år som originalare och copywriter på flera byråer i Stockholm. Kiki producerade det mesta, från skobroschyrer till skiv- och CD-omslag.

Eftersom många av våra uppdragsgivare anlitade båda företagen p.g.a. vår kompetens både inom grafisk formgivning och fotografering, fann vi det naturligt att slå ihop firmorna till ett gemensamt aktiebolag, nu med namnet Ögats Glädje & Idé AB. Detta skedde 1979.

1982 flyttade Ögats Glädje & Idé AB till Enebyberg, Danderyds kommun där vi köpt en fastighet på gamla Norrtäljevägen, som förutom arbetsplatser, även inrymde en 4-rumslägenhet, där vi bodde. Efter några år ändrades vägens namn och husets nummer och den nya adressen blev Enebybergsvägen 21.

I de nya och ändamålsenligare lokalerna utvecklades företaget stadigt, och i slutet av 80-talet började vi aktivt intressera oss för och införa nya tekniker inom våra respektive yrken. Flera digitala system införskaffades. Vi har idag foto- och laserskrivare upp till A2-format, flatbäddskanners upp till A3-format, högupplöst dia/neg-skanner, skanner för APS-systemet, samt ett antal digitalkameror, både systemkameror och kompaktkameror.

Idag utnyttjas datortekniken till 100 %, detta för att uppdragen skall tillgodogöras sig den ökade kvalitén och snabbheten som dagens teknik erbjuder.

Tack vare den nya IT-tekniken behöver man inte fysiskt befinna sig på den plats där man har sina kunder, som för vår del till stor del finns Stockholm med omnejd.

Dessa ändrade förutsättningar innebar att vi och företaget 1998 kunde flytta ner till en gård i byn Forestad i nordvästra Skåne, ca 7,5 km öster om Ljungbyhed i Klippans kommun.

Forestad.jpg (41240 bytes) Så här ser vår gård ut         karta.gif (23362 byte)  Så här hittar Ni till oss