og-liten.gif (1403 bytes)

Avancerad lektion i bildbehandling

Vi har också sammanställt en presentation som vi kallar ”Avancerad lektion i bildbehandling”.
Den är sparad i Adobe Acrobat®-format och består av följande:

Optimering av bilder för tryck och användning av digitalkameror
• Oskarp mask
• Svart- och vitpunkt
• Utgångsnivåer
• Gammavärde
• Färgstick
• Konvertera RGB till CMYK

Med kursen följer två referensbilder, mot vilka Du kalibrerar Dina bilder till perfekt resultat.

Pris: 495:- + moms. (619:-)
Sätt in summan på följande plus- eller bankgiro, så skickar vi över en CD med lektionen och referensbilderna, samt en faktura.
OBS viktigt! Skicka ett mail () eller ring oss på 0435-77 03 70 när du satt in pengarna.

Plusgiro:   96 97 18-6
Bankgiro: 485-1630
Betalningsmottagare: Ögats Glädje & Idé AB

avancera.jpg (59380 bytes)